Dom Maklerski BDM S.A.Oferta

BDM Żak

Rachunek Żak adresowany jest do młodych ludzi interesujących się rynkiem kapitałowym, pragnących spróbować swoich sił na giełdowym parkiecie. Pełnoletnim uczniom i studentom którzy nie ukończyli 26 roku życia oferujemy:

prowadzenie rachunku inwestycyjnego - 0 zł
dostęp do notowań on-line - 0 zł
dostęp do serwisu BDM News - 0 zł
oprocentowanie rachunku - 0 zł
korzystanie z odroczonego terminu płatności (lewar do 800%) - 0 zł

bardzo niskie prowizje
  • - akcje - 0,24% - nie mniej niż 5,95 zł,
  • - obligacje - 0,15% - nie mniej niż 5,95 zł,
  • - kontrakty na indeksy - 7,90 zł,
  • - kontrakty na akcje - 1,90 zł,
  • - opcje - 1,99% (nie mniej niż 1,95 i nie więcej niż 16 zł).
Do otwarcia rachunku wymagane będą:
  1. Dowód osobisty
  2. Adres urzędu skarbowego
  3. Ważna legitymacja studencka bądź zaświadczenie z uczelni o kontynuacji nauki